قفس مرغ مینا
دی ۱, ۱۳۹۶
پرورش بلدرچین
دی ۱۲, ۱۳۹۶

نژاد بلدرچین

  الف . بلدرچین ژاپنی (Coturnix japonica) : بطور کلی ۵ نوع بلدرچین ژاپنی وجود دارد :

 1. Pharach ( نوع وحشی ) : این پرنده رنگ های پر مخلوط دارد.طیف رنگ از سیاه تا انواع قهوه ای متفاوت است .بلدرچین نر صورت و گلو قهوه ای و گلو و قسمت بالای سینه دارچینی رنگ می باشد. در ماده صورت و گلو قسمت بالای سینه دارچینی روشن با رنگ سیاه است در حالیکه قسمت پایینی سینه خرمائی رنگ می باشد.
  پرهای بلدرچین مخلوطی از رنگ های سیاه قهوه ای و حالت های سایه دار آنهاست.قسمت های بالایی و سینه بلدرچین های نر خالدار و قسمت های پایینی سینه قهوه ای است و علامت های مشکی دارد در حالیکه قسمت های پایینی خرمایی است.

  بلدرچین نمای کلی

سمت راست ماده- سمت چپ نر

مشاوره دامپزشکی شیراز : ۰۹۱۷۲۲۷۴۰۱۹
مشاوره دامپزشکی تهران : ۰۹۹۰۴۴۰۳۰۸۲

سایر نژادهای بلدرچین ژاپنی عبارتند از :

  1. British range: دارای پرهای سیاه که جنس نر و ماده مشابه پیگمان دار شده اند.
  2. English white: دارای پرهای سفید و قسمتهای سیاه.
  3.  Manchurian Golden : پرهای طلایی یا گندمی.
  4.  Tuxedo:بلدرچین دورنگ ، سطح شکم و گردن و صورت سفید و بقیه قسمت ها سیاه نظیر Parach است.

ب. بلدرچین آمریکایی ( Bobwhite quail ) :

 به نام باب وایت ( Bobwhite ) مشهور است . از نظر سایز بزرگ تر از نژاد ژاپنی است ولی گوشت آن به لذت نوع ژاپنی نمی رسد.

Bobwhite quail


شما می توانید درصورت نیاز قبل از مراجعه حضوری به مراکز درمانی جهت دریافت مشاوره رایگان با دکتر مردانی تماس بگیرید

مشاوره دامپزشکی شیراز : ۰۹۱۷۲۲۷۴۰۱۹
مشاوره دامپزشکی تهران : ۰۹۹۰۴۴۰۳۰۸۲

دیدگاه ها بسته شده است