دسته‌بندی نشده

تربیت سگ خانگی و تربیت سگ نگهبان

چگونه سگ خود را تربیت کنیم ؟

تربیت سگ خانگی و تربیت سگ نگهبان

درس اول : بنشین

این درس خیلی ساده بوده و تعلیم آن نیز راحت است . سگ را درحالی‌که زنجیر آن در دست راست شما است در طرف چپ خود قرار دهید . زنجیر باید کالمآ در کنترل شما باشد تا در موقع لزوم با کشیدن آن ، حیوان را از کار نادرست بازدارید . با دست چپ خود به آرامی کپل حیوان را به سمت پایین فشار داده و در همان حال واژه بنشین را بصورت کاملا واضح و بلند ادا کنید . به محض اینکه حیوان نشست ، وی را برای مدت بسیار کوتاه ( حدود ۱۵ ثانیه) در همان حالت نگه دارید . این مدت نباید طولانی شود زیرا باعث خستگی و بی‌حوصلگی حیوان می‌شو د . ولی در دفعات بعد که حیوان این درس را بخوبی یاد گرفت می‌توانید این زمان را بیشتر کنید . در ضمن به محض اینکه سگ فرمان شما را اجابت کرد او را مورد تشویق قرار دهید .در ادامه ، تعلیم این درس را بدون کمک قلاده انجام دهید . هیچ موقع از ناسزا گفتن و خشونت استفاده نکنید  . بعد از تمرینهای پیاپی که با حوصله و بردباری و نوازش شما صورت خواهد گرفت ، مشاهده خواهید کرد که سگ به محض شنیدن کلمه بنشین بدون کمک و بدون اعمال نیرو از سوی شما ، در جایش خواهد نشست  .

درس دوم : همگام

برای تعلیم این درس حیوان را در سمت چپ خود قرار دهید و زنجیر یا قلاده را در دست راست خود گرفته و با دست چپ ، وی را برای راه رفتن کنترل و هدایت کنید . برای اینکه در حین تمرین به سمت دیگری ، غیر از مسیر مورد نظر شما منحرف نشود ، بهتر است جایی را برای تمرین انتخاب کنید که در سمت چپ حیوان موانعی مانند دیوار و نرده باشد . با دست چپ خود ، سگ را طوری کنترل کنید که نه از شما جلو رود و نه از شما عقب بماند . بهترین حالت این است که فقط سر و گردن وی از شما جلو باشد .وقتی سگ در موقعیت مناسب قرار گرفت با ادای کلمه «بریم» و همزمان قدم برداشتن پای چپ ، حیوان را وادار به حرکت کنید . در حین حرکت ، وی را طوری با قلاده کنترل کنید که هماهنگ و همگام با شما قدم برداشته و از شما جلو نرود و در عین حال از شما عقب نماند . این تمرین را باید آنقدر ادامه بدهید که سگ با فرمان «بریم» بدون درنگ شروع به رفتن بکند . در مراحل بعد تمرینات را در محل آزاد (بدون مانع) ادامه دهید  . 

مشاوره دامپزشکی شیراز : ۰۹۱۷۲۲۷۴۰۱۹
مشاوره دامپزشکی تهران : ۰۹۹۰۴۴۰۳۰۸۲

درس سوم : فرا خواندن سگ به طرف خود

آموختن این درس بسیار ساده و راحت است  ؛ زیرا سگ‌ها از همان دوران تولگی استعداد و زمینه آموختن آن را دارند . ساده‌ترین راه برای تعلیم آن ، این است که از همان دوران تولگی هر دفعه که سگ با میل بطرف شما آمد ، با گفتن «بیا ، بیا» او را تشویق و تحریک به آمدن به سمت خود بکنید و هر موقع که او به سمت شما آمد با نوازش و تشویق از او استقبال کنید . اگر اینکار را نکرده‌اید ، برای تعلیم فرمان بیا ، قلاده را در دست راستتان بگیرید و با یک حرکت سریع دور شوید و با گفتن «بیا ، بیا» او را تشویق به آمدن به سمت خود کنید . برای تحریک بشتر سگ ، بهتر است قلاده را کمی به سمت خود بکشید . در ضمن بعد از ادا کردن فرمان بیا ، اسم حیوان را نیز بگوئید ، مثلا «بیا کیسی » .برای یادگیری بهتر از درس هر موقع که سگ بطرف شما آمد ، بعد از اینکه او را تشویق کردید ، بلافاصله در جهت عکس حالت قبل ، از سگتان فاصله گرفته و همان روند را تکرار کنید . توجه داشته باشید که هرگز به سمت سگ حرکت نکنید . بعد از چند بار تمرین ، در صورتیکه سگ آن را بخوبی یاد گرفته باشد قلاده را از گردن حیوان باز کرده و تعلیم را بدون قلاده به اجرا در آورید  .

درس چهارم : جلوگیری از پریدن سگ به سر و کول صاحب خود

سگها طبق عادت دوست دارند که به محض مشاهده صاحب خود از روی مهربانی و برای اظهار محبت به سر و کول صاحب خود بپرند ولی غافل از اینکه پنجه‌ها و ناخن حیوان ممکن است صاحبش را اذیت کرده و لباسهای وی را آلوده و کثیف کند . برای جلوگیری از این رفتار سگ باید به او بفهمانید که این عمل او ، مورد رضایت شما نیست . حال اگر سگتان از نژاد کوچک است ، قبل از اینکه سگ مجال پرش را پیدا کند دستتان را بسوی او دراز کرده و او را نوازش بدهید . با این طریق سگهای کوچک این عمل و عدت را بتدریج ترک خواهند کرد . ولی اگر سگتان بزرگ جثه است موقعی که می‌خواهد بپرد بلافاصله زانوی پای راست خود را در مقابل او ، برای جلوگیری از پرش وی ، خم کرده و کف دست راستتان را بالای سرش نگه داشته و همزمان با ادای واژه «نه …. نه …» وی را از اینکار منع نمایید . چنانچه سگ طبق دستور شما عمل کرد ، تشویق و نوازش را فراموش نکنید .

درس پنجم : بخواب

سگی که این درس را بخوبی یاد بگیرد تا زمانیکه صاحبش وی را از این حالت آزاد نکند ، ساعتها بدون حرکت به حالت درازکش در جای خود خواهد ماند . این درس در واقع تکمیل درس اول یا نشستن است . برای تعلیم آن ، زنجیر قلاده را زیر پای خود قرار بدهد و با یک دست آن را آهسته کشیده و با کف دست دیگر حیوان را بطرف دیگر (حالت خوابیدن) خم کنید و همزمان با لحن واضح و بلند بگویید «بخواب» . اگر حیوان از این عمل سرکشی کرد ، بایستی او را قدری آهسته بطرف زمین فشار داده و پنجه‌هایش را بطرف خود دراز کنید . در صورتیکه حیوان فرمان شما را بخوبی اطاعت کرد ، تشویق را فراموش نکنید  .

مشاوره دامپزشکی شیراز : ۰۹۱۷۲۲۷۴۰۱۹
مشاوره دامپزشکی تهران : ۰۹۹۰۴۴۰۳۰۸۲

درس ششم : ول کن ، بده

اگر سگ خود را از همان روزهای اول با این واقعیت که شما حق دارید  هر چیزی حتی غذای دلخواه او را از مقابلش بردارید ، آشنا کنید ، تعلیم این درس بسیار ساده خواهد بود . از طرفی یاد دادن این درس نیز بسیار ضروری می‌باشد ؛ زیرا گاهی اوقات پیش می‌آید حیوان یک جسم مشکوک ، یا آلوده و مسموم را به دهان گرفته و شما برای جلوگیری از خوردن آن ، باید با ادای یک کلمه (ول کن ، بده ) آن شیء مشکوک را از دهان وی خارج سازید .برای تعلیم این درس ابتدا اجازه بدهید سگتان شیء را برای شما بیاورد آنوقت خم شده ، دست راستتان را بری گرفتن آن شیء به سمت حیوان دراز کرده و با آهنگ بلند و واضح بگویید «بده ، ول کن» . اگر سگ از دادن شیء امتناع ورزید ، واژه بده یا ول کن را با صدای بلندتر و همزمان با کوبیدن پای خود به زمین ادا کنید و اگر باز هم سگتان از دادن شیء امتناع کرد ، قلاده‌اش را با دست چپ بگیرید و با دست راست دهانش را باز کنید و شیء را از دهانش خارج سازید . این عمل باید آنقدر تمرین شود که سگ پس از شنیدن فرمان ، بدون درنگ آن را  اجرا کند . باز هم یادآوری می‌شود در صورت گرفتن پاسخ صحیح از طرف حیوان ، تشویق را از یاد نبرید  .

درس هفتم : نگرفتن غذا از دست اشخاص دیگر

این درس مهمترین ، ضروری‌ترین و حیاتی‌ترین درسی است که شما باید به سگتان آموزش دهید . مخصوصا ً اگر سگتان یک سگ محافظ و نگهبان است . زیرا در اکثر مواقع ، اشخاصی که قصد دزدی یا سوءقصد به جان شخصی را دارند ، برای اینکه بتوانند مانع بزرگی بنام سگ نگهبان را از سر راه خود بردارند خیلی راحت با یک تکه گوشت مسموم ، به هدف خود نائل می‌شوند . بنابراین سگ حتما ً باید یاد بگیرد که فقط از دست صاحب خود غذا بگیرد . با توجه به اینکه سگها طمع و ولع اجتناب ناپذیری برای خوردن غذا دارند و بندرت از خوردن غذا و طعمه سر باز می‌زنند ، تعلیم این درس کار بسیار مشکل و پرزحمیت خواهد بود .

اگر سگتان را از همان اوایل تولد عادت دهید که از ظرف مخصوص و محل معین و از دست خودتان غذا بگیرد ، تعلیم این درس تا حدودی آسانتر خواهد شد . اساس تعلیم این درس ، این است که شما باید یک پیامد ناخوشایند و تا حدی آزاردهنده را متعاقب گرفتن طعمه از اشخاص دیگر ، برای سگتان فراهم کنید . این پیامد ناخوشایند می‌تواند بدمزه کردن غذا ، ترساندن سگ با آب و … صورت بگیرد . برای نیل به هدف از یکی از دوستان یا آشنایانتان درخواستک کنید که یک تکه گوشت کباب شده و آغشته به فلفل تند را به حیوان بدهد . حیوان به محض جویدن تکه گوشت احساس ناخوشایندی که همان سوختن زبان و دهانش است تجربه خواهد کرد . سپس خودتان تکه گوشت دیگری شبیه همان و این بار بدون اینکه آن را به فلفل آغشته کنید به سگ خود بدهید . حیوان با مقایسه دو حالت ، بتدریج یاد خوا هد گرفت که گرفتن طعمه از دست دیگران چقدر ناخوشایند و نامطبوع است و برعکس غذا خوردن از دست صاحب خود تا چه حد می‌تواند لذت‌بخش باشد  .

مشاوره دامپزشکی شیراز : ۰۹۱۷۲۲۷۴۰۱۹
مشاوره دامپزشکی تهران : ۰۹۹۰۴۴۰۳۰۸۲

لازم به ذکر است که برای اجرای این روش تعلیم ، تکه گوشتی را انتخاب کنید که سگ برای بلعیدن آن مجبور به جویدنش باشد . به عبارت دیگر تکه گوشت نباید خیلی کوچک باشد که حیوان بدون جویدن آن را ببلعد در ضمن برای بد طعم کردن تکه گوشت از مواد مسموم‌کننده و زیان‌آور استفاده نکنید .

روش دیگر این است که از دوست خود بخواهید در حین دادن تکه گوشت (این بار به آن فلفل نزنید) بوسیله پاشیدن آب به صورت سگ (با استفاده از یک سرنگ) حیوان را بترساند . این عمل برای سگ یک احساس ناخوشایند و نامطبوعی ایجاد خواهد کرد . (البته باید مواظف باشید آب در گوش حیوان نرود) و سپس بدنبال آن خودتان همان تکه گوشت را بدون اعمال ترس و همراه با تشویق به سگتان بدهید .

مطالب بالا از کتاب ” اصول نگهداری , تربیت و تغذیه حیوانات خانگی ” نوشته دکتر شهرام جوادی ، بهزاد پوررضا ، و حمیدرضا احمدی آشتیانی جمع آوری گردیده است.


شما می توانید قبل از مراجعه حضوری به مراکز درمانی جهت دریافت مشاوره رایگان با دکتر مردانی تماس بگیرید

مشاوره دامپزشکی شیراز : ۰۹۱۷۲۲۷۴۰۱۹
مشاوره دامپزشکی تهران : ۰۹۹۰۴۴۰۳۰۸۲

لطفا امتیاز بدید
بخوانید
علت استفراغ سگ تریر هاسکی پامرانین ژرمن | علت استفراغ زرد رنگ سگ | درمان استفراغ سگ

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا